Sunday, 27 February 2011

Mekong thiếu nước, ĐBSCL nghèo đi

Mekong thiếu nước, ĐBSCL nghèo đi

Lào đang có kế hoạch xây dựng đập thủy điện Xayabury trên dòng chính sông Mekong gây nhiều tranh cãi. => TQ cũng có nhiều động thái vậy mà.

Xayabury làm suy yếu nông nghiệp và thủy sản

Đập Xayabury sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam

No comments: