Thursday, 10 February 2011

David Dapice: VN chưa nhận được đầu tư tương xứng tiềm năng

Các bạn có thể nhận được các cam kết đầu tư lớn vào BĐS hay ngành nào đó, nhưng quan trọng hơn, FDI phải giúp cải thiện các kỹ năng, gia tăng chuỗi giá trị, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Nhưng các bạn chưa nhận được nhiều đầu tư tương xứng với tiềm năng - GS David Dapice của ĐH Harvard cảnh báo.

=> Khổ quá Professor ơi, "người ta" cần lợi nhuận, "chúng ta" cũng cần kiếm tiền, mà cái BĐS đó thỏa mãn cả hai. Nếu muốn "người ta" vào công nghiệp hỗ trợ mà vẫn giữ được lợi nhuận thì "chúng ta" phải hi sinh chút đỉnh vì đất nước. Khó lắm thay.

Còn về đường sắt cao tốc, tôi không biết sẽ phải mất bao nhiêu tỷ USD bỏ vào đó. Ý tôi là dự án này không tạo được giá trị đáng với số tiền bỏ ra. Các bạn cần nghĩ kỹ hơn về điều đó khi bạn đầu tư vào các dự án khác nhau. Thật vui vì Quốc hội đã bác kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc này.

=> Vỗ tay :)

No comments: