Thursday, 17 February 2011

About Market Vector Vietnam ETF

Can The Vietnam ETF (VNM) Bounce Back From Currency Devaluation?

Nhìn chart sơ sơ thì chắc "Maybe", nhưng mà nhìn kỹ thì chart ko có đủ information, nên cũng "No idea"!

No comments: