Sunday, 6 February 2011

Bộ trưởng Tài chính: 2011 sẽ 'thả' giá theo thị trường

Thiệt ra đọc hết bài thì không hẳn vậy.

Nhưng tăng giá nhiều mặt hàng là khó tránh khỏi. "Bung" giá. Nghe thật đáng ngại.

No comments: