Thursday, 10 February 2011

NHNN hỗ trợ thanh khoản

Ai nói NHNN siết chặt tiền tệ đâu. Vẫn bơm tiền ra đây nè.

No comments: