Thursday, 17 February 2011

Quỹ đầu tư đau đầu vì NAV tụt hậu

Đại ca Giang Thanh lại cite mình ở đây. :))

Nếu bị ai ném đá sẽ phải kiếm đại ca bắt đi nhậu bắt đền.

No comments: