Sunday, 27 February 2011

VN: phải xin viện trợ, nhưng xài sang nhất thế giới

Loạt bài trên SGTT:

Người Việt tiêu xài lạc quan nhất thế giới!

Thời điểm này, tổ chức MasterCard World Wide công bố một khảo sát tiêu dùng trên 10.502 người ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông thì: ưu tiên số một cho ăn chơi giải trí, Việt Nam dẫn đầu với 86%, Hàn Quốc 78%, Hong Kong 75%. Tỷ lệ tiêu dùng một cách tuỳ nghi, không toan tính thì Việt Nam cũng dẫn đầu đến 62%, Úc và Hàn Quốc 59%.

Vì sao ngửa tay xin viện trợ, nhưng "xài sang nhất thế giới"?

Mọi người sẽ nghĩ gì khi Việt Nam chưa thuộc diện thoát nghèo, vẫn đang nhận viện trợ của thế giới mà lại mang tiếng chi bạo nhất thế giới?

Bát phở 750.000 đồng và mơ một bữa ăn có thịt!

Nguyên nhân chủ yếu từ giáo dục!

No comments: