Thursday, 24 February 2011

Đưa tin phải cẩn thận: Luật Các TCTD

Đây không phải là lần đầu tiên có những tin như thế này. Xin xem phần comment!

Trích lại:

Tôi thật khâm phục cho sự dũng cảm của người viết, khi dám viết về một vấn đề vô cùng hóc búa mà.... chính người viết lại chẳng có tí hiểu biết gì về nó. Quy định không được cho vay một khách hàng vượt 15% vốn tự có của ngân hàng cho vay là quy định được áp dụng đối với mọi tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, theo Luật các tổ chức tín dụng. Quy định này đã có từ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, chứ không phải là quy định gì mới.

... quy định này là áp dụng cho ngân hàng thương mại việt nam (100% vốn nước ngoài, cổ phần, nhà nước, liên doanh) và giới hạn 15% là áp dụng đối với 1 khách hàng. Đây là quy định nhằm bảo đảm an toàn cho các NHTM và chi nhánh NHNNg.


Muốn biết luật này thông qua lúc nào thì ở đây.

Và đây là một thông tin rõ ràng hơn đăng trên TBKTSG.

Muốn biết nhanh là trong 2011 theo cam kết WTO mình cần làm gì thì đọc ở đây.

No comments: