Sunday, 6 February 2011

Mô hình Tập đoàn-Tổng công ty-Công ty của HAG

Phỏng vấn Đoàn Nguyên Đức đầu năm

2 comments:

Anonymous said...

Bài này PR bác Tuấn ơi.

Big Happy Man said...

:) Thì em PR giúp cho HAG.