Sunday, 6 February 2011

Khó như đếm tỷ phú TQ

Mai mốt đổi chữ TQ thành chữ VN.

No comments: