Sunday, 20 February 2011

Điểm số và việc làm

Quờ quạng kiếm ra được 1 bài mấy năm trước về chuyện điểm số và việc làm ở UK. Nói chung thì ai nói là nước ngoài học không coi trọng điểm là không đúng hẳn vì rõ ràng không có 2.1 ở UK cũng khó kiếm việc. Guardian đăng 1 bài nói là nếu không có 2.1 thì làm sao kiếm việc.

Nhưng mà rõ ràng coi tình hình năm nay thì trên nhiều trang tuyển dụng riêng của các firm lớn ở UK, điều kiện đòi degree 2.1 thẳng ngay trên điều kiện nộp đơn không ít.

No comments: