Saturday, 5 February 2011

Lương Biện Nhân Quyền: VNI sẽ break xuống dưới 500

Lương Biện Nhân Quyền: dự đoán VN-Index sẽ break trở lại xuống dưới 500 và test lại 480.

No comments: