Saturday, 5 February 2011

Mục tiêu & quan điểm thu hút FDI 2011

Thu hút FDI theo hướng chọn lọc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Ðặng Huy Ðông cho rằng, dấu hiệu này cho thấy xu hướng dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2011. Ðây là lĩnh vực có thể tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, có giá trị gia tăng cao và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước. Ðứng thứ hai về thu hút FDI trong tháng 1 là lĩnh vực xây dựng với chín dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 63,6 triệu USD, chiếm 33,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Năm 2010, đã xuất hiện tình trạng dòng vốn FDI dựa vào lực lượng lao động giá rẻ của Việt Nam đã giảm, chuyển dần sang các nước khác.

No comments: