Friday, 25 February 2011

UB Giám sát tài chính:Lãi suất, tỉ giá sẽ ổn định??!!

Lãi suất, tỷ giá sẽ ổn định

Ủy ban Giám sát Tài chính tiền tệ quốc gia dự báo từ nay đến cuối năm không cần thiết phải điều chỉnh tăng tỉ giá. => Rất tự tin!

No comments: