Wednesday, 23 February 2011

Khủng hoảng dầu lửa?

Bài này trích bài Libyan chaos threatens to spark oil crisis trên FT.

Đọc thêm về cú số từ Trung Đông

No comments: