Sunday, 27 February 2011

Rắc rối từ ATM

ATM “nuốt” tiền tết

ATM nghỉ ngày cuối tuần => Haha

Trắng đêm rút tiền ATM

Sự cố rút tiền ATM: Khiếu nại, chờ 1 tháng

Nhiều phiền toái với ATM

Phải nói là có 1 sự bias là người lên tiếng trên báo chí complain thì đa phần là gặp sự cố rất bức xúc nên lên tiếng và người thấy không happy với dịch vụ. Người hài lòng thì đọc để ... sợ chứ không phải để bênh vực. Nhưng sự cố nhiều thì ngân hàng cũng phải coi lại. Rò rỉ điện rồi tới sự cố nuốt thẻ, giao dịch không thành công mà bị trừ tiền thì khách hàng sao vui được?

NHTM vẫn tiếp tục nhắm tới tăng phí để lấy lại vốn đầu tư ATM trong khi người tiêu dùng unhappy. Trong một thị trường có tính ép buộc (trả lương qua thẻ), người cung cấp cũng không tăng được nguồn thu để có động lực cải thiện chất lượng dịch vụ, thì ai cũng bức xúc.

Cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh doanh chưa tạo điều kiện (số máy ATM, số đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, số máy POS, ...) thì kết quả như hiện nay là khó tránh khỏi.

No comments: