Sunday, 6 February 2011

TTCK mới nổi đã hết thời?

Bà con bán ra ETF shares của 1 số thị trường.

Để đem tiền đi đâu? Mỹ? Việt Nam :))

No comments: