Sunday, 27 February 2011

Giá điện và CPI

Giá điện làm tăng CPI khoảng 0,76%

Theo tính toán, giá điện tăng sẽ tác động làm CPI tăng trực tiếp (vòng 1)về mặt lý thuyết khoảng 0,38%. Nếu tính tác động đến các vòng tiếp theo và cả các yếu tố tâm lý thì có thể tỉ lệ tăng chung khoảng 0,76%.

Không biết model tính như thế nào nhỉ? Chỉ không rõ đo lường cái ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý ra làm sao?

No comments: