Thursday, 17 February 2011

UBCKNN nói về TTCK 2010

Mục tiêu giai đoạn tới: Khuyến khích thâu tóm, sáp nhập CTCK

Chuyện này phải làm, nhưng làm sao?

No comments: