Wednesday, 23 February 2011

Lãi suất các loại

TS Phạm Thế Anh chỉ ra rằng duy trì LS tái chiết khấu 7% trong khi tăng tái cấp vốn lên 11% là ưu đãi cho TPCP, ưu đãi cho NHTM có TPCP, mà thực tế là ưu đãi cho DNNN.

Anh NVP đề cập về các loại lãi suất ở đây trong đó có nói thêm chuyện ls reverse repo OMO tăng lên 12% cho kỳ hạn 7 ngày.

Ai muốn biết rõ thêm thì lên website của NHNN vào mục Chính sách tiền tệ/Hoạt động của thị trường tiền tệ có mấy cái hướng dẫn OMO, chiết khấu-tái chiết khấu, đấu thầu TPCP ... Nhưng tui thấy hình như mấy cái này ... không có gì thay đổi từ ngày tui đi học cách đây nhiều năm nên thông tin có outdated hông tui cũng không rõ.

No comments: