Sunday, 6 February 2011

Producing a star

1 bài dài của người Mỹ nhìn về hệ thống đào tạo của Ajax Amsterdam.

Có đề cập đến câu hỏi vì sao nước Mỹ không có nền bóng đá mạnh.

No comments: