Thursday, 17 February 2011

Tỷ lệ an toàn tài chính mới cho CTCK

Thông tư số 226/2010/TT-BTC

Bình luận trên DTCK

CTCK khó có thể tập trung quá nhiều vào hoạt động đầu tư chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu chưa niêm yết, công ty không phải đại chúng.

Tui không thấy cái này là khuyến khích CTCK lướt sóng. Đơn thuần là hạn chế hoạt động taking excessive risk. Hoạt động đầu tư phải do nhóm công ty chuyên đầu tư chịu trách nhiệm. Khi đó funds market mới đông vui hơn.

No comments: