Thursday, 10 February 2011

Chưa tăng giá xăng dầu

Để xem giữ giá được bao lâu.

Cụ thể, kể từ 0h ngày 11/2, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn như sau: đối với mặt hàng xăng mức sử dụng từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít; dầu diesel tăng thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít); dầu hoả từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít; dầu mazut từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít.

Trước đó vào ngày 14/1, Bộ Tài chính đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu chính xuống 0%; cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương đối với mặt hàng diesel (tăng mức sử dụng thêm 600 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít lên 1.600 đồng/lít).

Ngoài ra, việc giữ giá bán xăng dầu như hiện nay đang khiến các doanh nghiệp đầu mối như Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lỗ khoảng 2.000 đồng/lít xăng A92 và gần 2.500 đồng/lít đối với diesel 0,05S và dầu hỏa.

Đã bỏ ra 11.000 tỷ để giữ giá. - Than tập 1

Ông Nguyễn Tiến Thỏa cũng cho biết, để ổn định giá trong nhiều tháng qua, Nhà nước và người tiêu dùng đã phải bỏ ra khoảng 11.000 tỷ đồng thông qua việc giảm thuế khoảng 7.500 tỷ đồng, sử dụng quỹ bình ổn giá khoảng 3.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc giữ giá bán xăng dầu như hiện nay đang khiến các doanh nghiệp đầu mối như Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lỗ khoảng 2.000 đồng/lít xăng A92 và gần 2.500 đồng/lít đối với diesel 0,05S và dầu hỏa. - Than tập 2

No comments: