Sunday, 27 February 2011

Xăng tăng giá vì dân không có quyền "mặc cả"?

Những con số nói "nhà xăng" đang lỗ là do doanh nghiệp và Bộ Tài chính nói

Ai comment cũng complain dân làm ngành xăng dầu lương cao, nhưng hổng rõ là cao cỡ nào, chưa thấy báo đăng :).

No comments: