Wednesday, 23 February 2011

P/V Lê Khắc Hiệp - Vincom

“Giao cho doanh nghiệp nhà nước, chắc tôi sẽ thất bại

Ngoài vai trò chủ tịch Hội đồng Quản trị Vincom, tôi hiện là Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của VinGroup, tập đoàn mẹ của Vincom. -> đây là bộ mặt đối ngoại của VinGroup.

No comments: