Thursday, 9 September 2010

Khoi Tu:" Anh nghĩ là anh yêu nước"

Hôm nay đại ca Khoai Từ (ý lộn, Khoi Tu) có viết mấy câu chí lý (chừng nào viết được vậy mới được tốt nghiệp PhD). Ta chôm ra xài.

Citation trên đây: http://www.facebook.com/notes/khoi-tu/anh-nghi-la-anh-yeu-nuoc/427950178906

Anh nghĩ là anh yêu nước

Có 1 đứa bạn nó hỏi mình là anh đã sống gần nửa đời người rồi, em thì mới sống hơn phân nửa cái thời gian đó thôi, em thân anh nhiều hơn người khác, nên đương nhiên là em hỏi anh. Nó nói: bây giờ em thấy báo nói nhiều về yêu nước, theo anh, anh có nghĩ là anh yêu nước không?


Mình nói yêu nước tùy thuộc vào từng người, anh cũng không thấy là anh yêu nước nều so sánh với mấy bài báo. Tuy nhiên, anh nghĩ là anh yêu nước bởi vì từ lâu anh chỉ nói những gì anh biết chắc là đúng, làm những gì anh biết chắc là đúng nên anh chưa làm chuyện gì có hại tới đất nước --> anh yêu nước--> anh nghĩ yêu nước vào thời điểm bây giờ là dừng việc bốc phét và tự lừa dối là chỉ có người Việt Nam mới là như vầy, như kia (nếu mình giỏi sao mình cứ "kém với gia tốc âm dần đều so với TG"?, ah, cũng có thể là mình giỏi --> hỏi coi cái gì kìm hãm cái sự giỏi này của người VN?)--> dừng làm những việc bậy bạ mà mình không chắc là đúng.

Nó nói với mình là nếu như vậy thì nó đang yêu nước.

-------------------------------

Về tác giả: Ông Khoai Từ (or Khoi Tu) là PhD student của University of Manchester (có lẽ sắp phải bỏ chữ student đi mới đúng). Ông là một chuyên gia nấu ăn (xin lỗi, chuyên gia về corrosion) có khả năng cao và là một nhà nghiên cứu đáng kính trọng (tui được ổng cho ăn chùa mấy lần nên phải kính trọng). Có thể tìm ra một số publications của ông ta bằng cách search google mấy cái này:

"Khoi Tu, Corrosion and Protection Centre, School of Materials"

Nếu tác giả Khoi Tu thấy ko thích cái post này thì post này sẽ được gỡ xuống và tui sẽ đi phá phách bên trang nhà của tác giả :))

Personal message: Ông Khoi Tu là một người yêu nước đáng được kính trọng.

No comments: