Monday, 20 September 2010

Thị trường tiền tệ

http://dantri.com.vn/c76/s76-423443/chon-diem-roi-de-vay-ngoai-te.htm

Trước đây, PPC được Chính phủ Nhật cho vay số vốn khá lớn để xây dựng nhà máy nhiệt điện. Sau nhiều năm trả bớt, hiện công ty còn nợ Nhật trên 30 tỉ JPY. Do được vay ưu đãi nên lãi suất danh nghĩa chỉ có 2,63%/năm. Tuy nhiên, vì JPY liên tục tăng giá trong các năm qua nên ngoài khoản lãi danh nghĩa thì PPC còn phải chịu một khoản trượt giá quá lớn.

Cuối bài này có người quen phát biểu, hehe.

http://dantri.com.vn/c76/s76-423306/tap-trung-thuc-hien-giam-lai-suat-vnd.htm

Bài này chị Hải Lý viết tạo sức ép giảm lãi suất quá rõ ràng, đây là điều dân chứng khoán đều muốn. Nhưng thực tế là nếu giảm lãi suất mạnh thì sẽ tạo khó khăn cho huy động các tháng cuối năm.

No comments: