Tuesday, 14 September 2010

Sóng ngầm: 2 tỷ USD carry trade

http://cafef.vn/20100914040237159CA34/song-ngam.chn

Bài mới đọc 1 chút cũng đoán ra ai viết. Cái này là do đẳng cấp của tác giả, không phải của tui.

No comments: