Wednesday, 1 September 2010

Cậu ấm cô chiêu Nga

http://dantri.com.vn/c36/s36-419134/so-luong-cau-am-co-chieu-nga-tang-vot.htm

Tính trên 1 triệu USD là còn ít, ở Anh nhan nhản các bạn chắc kế thừa mấy trăm ngàn ăn chơi mua sắm và quậy phá.

No comments: