Friday, 3 September 2010

Đạo đức, đạo đức ...

Đạo đức vòng quanh thế giới: Việt Nam

Một Phó Chủ tịch phường mà không phân biệt nổi bãi đất trống và nghĩa trang gồm toàn mộ người dân trong địa bàn mình quản lý, thì đúng là đáng tiếc thật!

http://tuanvietnam.net/2010-09-02-do-phe-thai-lap-mo-khi-dao-duc-bi-nhan-xuong-bun

No comments: