Friday, 10 September 2010

CP dòng họ & Margin của VIP

Some interesting settings of VN Stock markets:

http://cafef.vn/20100910055556415CA31/co-phieu-dong-ho-the-manh-thuoc-ho-doc-quyen.chn (high correlations of affiliated stocks)

http://cafef.vn/2010091005585978CA31/giai-chap-kieu-vip.chn (reversal at trigger points)

---------------------

Nghiên cú, nghiên cú, modelling mấy cái này kiếm $$$$ :)) (không kiếm ra tiền thì giải trí) :0)

No comments: