Wednesday, 1 September 2010

Người làm Toán

http://vnmaths.tk/tin-tuc/2010/02/2997/nguoi-tre-duoc-phong-ham-giao-su-cung-ngo-bao-chau.html

Nhân vụ NBC nhớ lại vụ này lâu quá quên post, may sao nhớ tên anh này là con của nhà thơ Vũ Quần Phương mới search ra lại được.

Cơ bản là người làm Toán giỏi của VN ở nước ngoài nhiều, hay nói đúng ra có nhiều người VN làm giỏi nhiều cái ở nước ngoài. Và cũng có nhiều người VN làm giỏi nhiều cái ở VN. Vấn đề là cần làm sao phân biệt để người tài không bị lạc trong bầy cừu. Mà cái vụ đó cũng không phải trách nhiệm của tui (của ai ai mà biết)!

No comments: