Tuesday, 28 September 2010

TTCK phái sinh VN 20xx

http://cafef.vn/20100927035123145CA31/hoi-thao-chung-khoan-phai-sinh-va-trien-vong-trien-khai-tai-sgdck-tp-hcm.chn

Mở thị trường phái sinh ở VN!!! Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn là hội thảo?

No comments: