Tuesday, 28 September 2010

Thông tin vĩ mô: cái gì tới cũng phải tới

http://cafef.vn/20100922051911630CA34/nhieu-moi-lo-tu-du-tru-ngoai-hoi-giam.chn

http://cafef.vn/20100927103019611CA32/trung-quoc-cam-mot-so-cong-ty-bat-dong-san-mua-them-dat.chn

http://cafef.vn/20100923023823932CA34/chuyen-gia-kham-suc-khoe-thi-truong-tien-te-viet-nam.chn

"Sẽ xuất hiện dòng vốn vay ủy thác đầu tư chảy vào Việt Nam, cái mà dòng vốn này tìm kiếm là lợi nhuận, là sự chênh lệch giữa lãi suất trên thị trường Việt Nam và quốc tế”.

No comments: