Wednesday, 15 September 2010

Suy đoán về thông tư 13

http://dantri.com.vn/c76/s76-420889/gia-thiet-ve-hai-huong-sua-doi-thong-tu-13.htm

“Chúng tôi cho rằng Thông tư 13 sẽ không được sửa đổi nhiều”, ông Fiachra Mac Cana dự báo.

Nói thiệt nhiều thì thấy có câu này là nói đúng expectation của nhiều người (trong đó có người là luật) :)

No comments: