Monday, 20 September 2010

Giải trí: Sếp HP mất việc

http://dantri.com.vn/c119/s119-413834/ceo-cua-hp-mat-viec-vi-bi-to-quay-roi-tinh-duc.htm

Tội nghiệp!

No comments: