Friday, 10 September 2010

Money managers lừa celebrities

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-10/kenneth-starr-charged-with-59-million-fraud-pleads-guilty-in-new-york.html

Thấy dân Finance lừa đảo dễ ghê. Mà kỳ này là money managers lừa celebs. Mình cũng từng wonder tại sao không có nhiều dân money managers đi cheat các celebs không biết cách xài tiền. Hóa ra là người ta làm lâu rồi. Hổng biết celebs VN thì sao?

No comments: