Wednesday, 22 September 2010

BDS Nghỉ dưỡng & Sóng thần

http://dantri.com.vn/c76/s76-423985/bds-nghi-duong-dung-truoc-con-song-than.htm

Chờ xem bà con tổ chức đại hội thể thao lướt sóng!

No comments: