Friday, 17 September 2010

Vinamilk bán nhà máy cà phê cho Trung Nguyen

http://doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/kinh-te/2010/09/1047490/vinamilk-ban-nha-may-cho-trung-nguyen/

Có lẽ Vinamilk đã chọn đúng đuờng, tập trung vào core business hơn là đi bán thêm cà phê.

No comments: