Tuesday, 28 September 2010

Thu phí ATM sẽ bị phạt

http://cafef.vn/20100923120545450CA34/se-phat-neu-thu-phi-atm.chn

Phải nói ta thích cái này :)) Cái chuyện thu phí ATM của VN là không thể chấp nhận được khi mà mục tiêu là phổ cập dùng thẻ thanh toán. Nếu NH muốn phát triển NHNN cần xem xét subsidise mảng này.

No comments: