Tuesday, 21 September 2010

Thiếu điện: không cách gì giải quyết được!?

http://dantri.com.vn/c20/s20-423870/khong-co-cach-gi-giai-duoc-bai-toan-thieu-dien.htm

Đọc xong, lắc đầu !

No comments: