Sunday, 5 September 2010

Nghịch lý của kinh tế Việt Nam

http://cafef.vn/20100906055055504CA33/10-nghich-ly-cua-kinh-te-viet-nam.chn

Đọc xong lăn ra cười.

No comments: