Saturday, 4 September 2010

Bảo vệ nhà đầu tư: chuyện dài kỳ đang thành hài kịch

http://www.stox.vn/stox/view_news_detail/69176/1/208/cong-cu-bao-ve-nha-dau-tu-chung-khoan-van-con-roi.stox

Người làm luật thì chỉ biết làm luật, và không biết thi hành luật đâu, nên đừng complain vô ích.

No comments: