Thursday, 16 September 2010

Nhà báo Trung Nghĩa

Lang thang đọc tin kinh tế vô tình ghé qua chỗ này:

http://blogcogaidolong.multiply.com/journal/item/637

rồi website của nhà báo Trung Nghĩa

http://trungnghia.com/

Ai lên trên Facebook cũng có thể kiếm ra profile nhà báo này, đang ở Melbourne. Cơ bản là một người đa tài. :)

No comments: