Tuesday, 14 September 2010

Tận thu dịch vụ NH_Lại phí ATM

http://cafef.vn/20100913094230378CA34/nhtm-co-tan-thu-tu-dich-vu.chn

http://cafef.vn/20100914102038942CA34/lai-muon-thu-phi-atm.chn

http://nganhang.anet.vn/nganhang/Thanh-toan-khong-dung-tien-mat-Vi-sao-chua-the-pho-cap/v1354

Nhiều chuyên gia bày tỏ, sở dĩ việc thanh toán dùng tiền mặt vẫn diễn ra phổ biến tại Việt Nam là do hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán còn nghèo nàn và kém hiệu quả. => cái này lẩn quẩn, dịch vụ kém mà tăng phí thì ai xài, không tăng phí thì đầu tư ra làm sao.

Có một cái nhiều người không nói nguyên nhân không thanh toán thẻ là "trốn thuế".

1 vài ý kiến đề xuất ở đây (tui không tán đồng hết nhưng có mấy cái thấy có lý). Trong đó có 1 cái đáng chú ý là NN có thể subsidise cho phát triển ATM.

http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Tai-sao-thanh-toan-bang-the-chua-phat-trien-o-Viet-Nam/10759125/478/

No comments: