Friday, 3 September 2010

Fitch hạ ratings 2 bank VN

http://vneconomy.vn/2010090202404940P0C6/fitch-ha-muc-tin-nhiem-hai-ngan-hang-hang-dau-viet-nam.htm

Nhìn chung Minh Đức viết thì thường là kỹ hơn nhiều báo chỉ đưa tin qua loa.

Nhưng nói chung Fitch nói thì biết cho vui.

No comments: