Wednesday, 15 September 2010

Tỷ giá & thâm hụt: 4 tỷ USD

http://sgtt.com.vn/Kinh-te/129431/On-dinh-ty-gia-khi-tham-hut-4-ti-USD.html

Hay quá, NHNN lại có lý do để chứng minh khả năng dự báo hết sức kém chính xác của mình. Thật ra các thông tin của NHNN cung cấp làm biased rất nhiều nhận định và report của chuyên gia trong và ngoài nước về tỷ giá và cán cân thanh toán thời gian qua.

Quan điểm của Mr Du dựa trên assumption là người dân hiểu thâm hụt là cái gì nên khi thấy thâm hụt thì nghĩ tỷ giá còn phải tăng. Nhưng nếu người dân có naive saving behaviour hay có shortermism trong chuyện saving là thấy giá usd lên thì mua usd, vàng lên thì mua vàng thì sao? Có thể thấy có một giai đoạn USD giảm trong cái năm qua cho thấy nhiều khả năng người ta có shortermism behaviour đối với nguồn cung USD và giá USD trên thị trường. Vậy VND càng mất giá thì dân càng mất niềm tin vào đồng tiền mà càng cất trữ nhiều hơn chớ. Nói nôm na là nếu expected price của VND move downward nếu realised price của VND move downward thì chúng ta đi vào death spiral.

Coi thêm Bộ KHDT dự đoán 2011 màu hồng mà cán cân chỉ thặng dư 500 triệu USD.

http://dantri.com.vn/c76/s76-421029/bo-ke-hoach-va-dau-tu-dung-kich-ban-kinh-te.htm


“Chính vì vậy, không lạ khi nhiều doanh nghiệp mua trên thị trường chợ đen một lúc năm, ba triệu USD. Trong khi đó mua ở ngân hàng khó khăn hơn, thậm chí không mua nổi, hoặc phải ra mua ở thị trường chợ đen bán lại cho ngân hàng để ngân hàng bán lại cho mình”, ông nói.

Câu này nói lên 1 thực tế mà ít người dám nói :)

No comments: