Monday, 13 September 2010

ACB nói về xếp hạng tín nhiệm

http://www.sggp.org.vn/thuonghieumanh240308/2010/9/236427/

Thì ra thông tin từ báo cáo thường niên của ACB được tự nhận là thiếu chính xác và không đầy đủ :))

No comments: