Thursday, 16 September 2010

VN giảm nghèo

http://dantri.com.vn/c36/s36-422545/viet-nam-tien-bo-chua-tung-thay-trong-cong-tac-giam-ngheo.htm

Cứ suy nghĩ thử, nếu mà nghe lời 1 số tư vấn cho giảm giá VND nhiều thì VN sẽ tự nhiên bị "tái nghèo" :)) Cho nên sẽ không có nhiều hành động làm hạ giá VND quá mạnh để đánh mất cái dấu ấn thiên niên kỷ này. Những incentive tương tự khiến VN muốn giữ VND có giá cao so với USD. Điều này nhiều người không đề cập đến. Incentive này của ai và ra sao thì không dám bàn.

Chỉ có 1 điều cần lưu ý là tuy là so sánh trên chỉ tiêu giảm đói hay nghèo của quốc tế thì có vẻ mình có tốt lên đáng kể nhưng nếu so với lạm phát đất nước và không lâu trước đây Economist có 1 đồ thị cho thấy giá nhân công mình vẫn rẻ mạt so với Thái, Sing, Phillipines, Indonesia và Malaysia thì có thể nói chúng ta thoát nghèo nhưng chậm cải thiện đời sống cho người "sắp nghèo" hoặc mới "thoát nghèo".

No comments: