Monday, 6 September 2010

Nhân công VN rẻ tới mức nào?

http://dantri.com.vn/c133/s133-418729/luong-chi-dap-ung-duoc-65-muc-song-can-ban.htm

Hôm trước Economist mới nói lợi thế nhân công rẻ của Việt Nam. Nay thì biết là nó rẻ tới mức người ta không đủ sống?

No comments: